Bland miljarder stjärnor - sida 2
  Nils Mustelin
        www.mustelin.netProfessoreiden palaveri
På omslaget till Otavas bok om Professorsrundan avbildas följande deltagare:


Erik Allardt


Lars Huldén


Matti Klinge


Harry Krogerus


Nils Mustelin


Jan-Öjvind Swahn


Harald Teir

Professorsrundan

Min bok Liv bland miljarder stjärnor var antagligen en bidragande orsak till att jag drogs in i ett nytt stort projekt syftande till att popularisera vetenskapen, denna gång i TV. Det gällde ett svenskt-finländskt samarbete med utgångspunkt i det synnerligen populära rikssvenska TV-programmet Fråga Lund.

De första programmen som jag var med i, våren 1979, gjordes med en mix av professorer från Lund och kolleger från Helsingfors och Åbo, med "Fråga Lund-veteranen" Jan-Öjvind Swahn som spirituell programledare. De sändes, om jag minns rätt, i Sveriges TV under namnet Fråga Lund i Helsingfors men i Finlands TV under det nya namnet Professorsrundan. Efter en inkörningsperiod fortsatte Professorsrundan sedan som en helt inhemsk produktion, dock fortfarande med Jan-Öjvind Swahn i spetsen.

Professorsrundan var upplagd som en paneldiskussion. En eller två inbjudna gäster ställde frågor om de mest olika saker, och den till vars område en fråga närmast hörde gjorde sitt bästa att besvara den på ett begripligt sätt. Ofta blandade sig sedan andra professorer i leken, så att en livfull diskussion uppstod. Bandningarna skedde inför en entusiastisk publik, som med skratt och applåder bidrog till den avslappnade stämningen. Dessutom uppmuntrades TV-tittarna att medverka i programmen genom att skicka in kluriga frågor per brev.

Min huvuduppgift i Professorsrundan var att besvara frågor med anknytning till fysik, matematik och astronomi – en uppgift som var rolig men inte alltid lätt, eftersom frågorna sträckte sig över en vid skala, t.ex.:

 • Hur lång borta är horisonten?
 • Vad är egentligen ett svart hål?
 • Hur kan en segelbåt segla bidevind, alltså snett mot vinden?
 • Hur många gånger skall man vika ett pappersark för att resultatet skall bli en pappersbunt som når från jorden till månen?

Programmen spelades in på svenska men textades också till finska, under namnet Professoreiden palaveri, och nådde mycket höga tittarsiffror i bägge språkgrupperna. Som ett exempel på hur även den finskspråkiga TV-publiken tog dessa program till sitt hjärta kan nämnas, att bokförlaget Otava fann det motiverat att ge ut en bok på 381 sidor som återgav 14 rundor, ord för ord översatta till finska!

Själv medverkade jag i ett trettiotal rundor runt om i Finland, från Mariehamn i väster till Borgå i öster och Vasa i norr, tills programmet lades ned år 1984 – till mångas stora besvikelse och saknad.
Professorsrundan i aktion
Professorsrundan i aktion.
Sittande från vänster: Harry Krogerus, Erik Allardt, Jan-Öjvind Swahn, Matti Klinge och Lars Huldén. Vid bläddertavlan Nils Mustelin. (Foto från Otavas bok)

Professorsrundans stora popularitet medförde naturligtvis att alla de medverkande blev rikskändisar, inte bara hemma i Finland utan också i Estland, där ju Finlands television på den tiden var ett av de få titthålen i järnridån.

För min del upplevde jag kändisskapet som ganska absurt. Först arbetar man tio år på att skriva en bok, med uppbådande av all den kreativitet och den självkritik en författare behöver för att ge sitt bästa – och blir läst av några tusen personer. Så uppträder man i en rad TV-program, där man utan tid till eftertanke säjer vad som faller en in just då – och plötsligt är man en figur som får folk på gatan att diskret puffa varandra i sidan och snegla på en under lugg...

För min del förstärktes den här effekten ytterligare av att jag samtidigt (1980) råkade medverka i en annan TV-serie som också väckte stort intresse, nämligen den samnordiska musikfrågetävlingen Kontrapunkt (som jag berättar mera om på sidan Femhundra år av musik).

När Professorsrundan startade var alla deltagare professorer utom Jan-Öjvind och jag. Sedan Jan-Öjvind erhållit professors namn och värdighet år 1982, kvarstod jag som rundans enda "icke-professor". Medan programserien ännu pågick tog dock en av de mest aktiva deltagarna, patologiprofessorn Harald Teir, ett initiativ som resulterade i att jag några år senare, år 1989, hedrades med en professorstitel.


Forskning och Framsteg
Då min artikel Tystnaden från Vintergatan ingick i tidskriften Forskning och Framsteg, hade Gunilla Kvarnström tecknat den här superidylliska omslagsbilden av Jorden på månens himmel. Samma bild användes sedan som vignett till TV-serien Himmel och jord.

Björn Kurtén
Björn Kurtén
"Himmel och jord"

Såväl min bok som min medverkan i Professorsrundan ledde till att jag under 1980-talet nästan dränktes i en strid ström av förfrågningar om att hålla festtal, föredrag eller föreläsningar på olika håll i Finland och i Sverige, att ställa upp för intervjuer, att skriva essäer eller artiklar till tidskrifter och årsböcker och att medverka i en brokig flora av radio- och TV-program.

Den i särklass originellaste och mest överraskande hänvändelsen gällde att fungera som reseledare för en s.k. "kulturresa" till Kina hösten 1984. Ett sådant anbud kunde jag naturligtvis inte tacka nej till – och även annars försökte jag tillmötesgå de olika hänvändelserna så långt min tid och mina krafter räckte till.

Ett av mina radioprogram från den här tiden (1982), en betraktelse över vår ställning här på jorden och i universum, finns återgivet på sidan Vintergatan kan vänta.

Av de många TV-projekt som jag hamnade in i vill jag här nämna bara ett enda, som innebar osedvanligt intressanta och stimulerande utmaningar, nämligen Himmel och jord.

Det här projektet baserade sig på ett intensivt samarbete mellan mig och Björn Kurtén, vår berömda paleontolog och författare, som jag hade lärt känna när han försökte intressera sin amerikanska förläggare för att ge ut min bok i översättning till engelska (vilket dessvärre inte lyckades).

Under långa och givande diskussioner under vintern 1982-83, dels mellan Björn och mig och dels tillsammans med entusiastiska redaktörer vid FST (Finlands Svenska Television), utkristalliserades småningom en serie om fyra TV-program. De vände sig i första hand till barn och ungdom och syftade till att på ett lekfullt sätt ge en uppfattning om universums dimensioner i rum och tid, om livets evolution på vår jord och om alternativa scenarion för vår framtid.

Himmel och jord sändes under fyra veckor i mars och april 1983, med den alltid lika charmerande skådespelerskan Elina Salo i huvudrollen som berättare. De fyra avsnittens titlar avspeglar den underfundiga humor som var typisk för Björn Kurtén:

 1. Större än du nånsin tror
 2. Tänk vad tiden går
 3. Min mor var en apa, sa Tarzan enkelt
 4. Himlars rymd
Efteråt konstaterade Björn och jag att vårt samarbete hade varit till den grad roligt och givande, att vi absolut borde fortsätta och göra flera TV-program i samma stil, kanske också för vuxna. Dessa planer förverkligades aldrig. Björn Kurtén avled i sviterna efter en operation i december 1988.

URSAs SETI-bok
URSAs SETI-bok (red. Heikki Oja)


Kosmos 1983
Kosmos 1983
Från CETI till SETI

Redan på 1960-talet hade man för begreppet "kommunikation med utomjordiska intelligenta varelser" myntat termen CETI, en akronym för det engelska uttrycket Communication with ExtraTerrestrial Intelligence.

Men eftersom kommunikation ju förutsätter att man först hittar någon att kommunicera med, bytte man senare ut "Communication with" med det mera anspråkslösa "Search for", alltså "sökande efter". CETI blev sålunda SETI – en term som i dag används som en gemensam benämning på alla de forskningsprojekt som går ut på att leta efter intelligenta signaler (eller andra tecken på intelligens) i det oupphörliga radiobruset från rymdens djup.

SETI var också temat för ett litet internationellt seminarium i vetenskapscentret Heureka i Vanda (utanför Helsingfors) i mars 1993. Min inledande föreläsning, The Dream of Inhabited Worlds, ingår i den rapport från seminariet som publicerades av Finnish Artificial Intelligence Society. Följande år gav den astronomiska föreningen URSA ut en mycket grundligt bearbetad finskspråkig version av rapporten under titeln SETI – vieraan älyn etsintä, som innehåller min föreläsning översatt till finska (något reviderad).

För fullständighetens skulle nämner jag här de övriga texter om liv i universum som jag har skrivit sedan min egen bok kom ut och som har ingått i böcker av olika slag.

Livets utbredning i universum – några aktuella tankar kring en gammal fråga ingick i Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos år 1983.

The Ocurrence of life in the universe – some current thoughts on an old question är en översättning till engelska av föregående och ingick i en festskrift med titeln The Origins and Purpose of Life, utgiven av Uleåborgs universitet (Acta Univ. Oul. F 1. 1984. Scripta Acad. 1).

Olemmeko yksin maailmankaikkeudessa? (Är vi ensamma i världsalltet?) publicerades i årsboken Mitä Missä Milloin 1983.

Har vi sällskap i världsalltet?, en något förkortad svensk version av föregående, ingick i årsboken När Var Hur 1983.

SETI etsii kaukaisia sivilisaatioita (SETI söker avlägsna civilisationer) ingick i Mitä Missä Milloin 1997.

Skeptical Inquirer
I detta nummer av
den högklassiga tidskriften Skeptical Inquirer diskuteras det skrämmande faktum, att många beslut i Vita huset under Ronald Reagans tid fattades på grundval av de råd man fick av Nancy Reagans astrolog...


Skepsis logo
Till sist...

Då jag under flera decennier har skrivit och berättat om stjärnrymderna och annat som den naturvetenskapliga forskningen har uppdagat, har min starkaste drivkraft varit glädjen att få dela med mig av de svindlande perspektiv och visioner som vetenskapen har skänkt mig.

Även om sagor, legender och myter har sitt stora egenvärde, anser jag att den kunskap om universum, i stort och smått, som under de senaste århundradena har vuxit fram genom ödmjukt och tålmodigt forskningsarbete, är en omistlig del av vårt västerländska kulturarv.

Ända sedan skoltiden har jag varit medveten om att den naturvetenskapliga världsbilden för oerhört många människor, även högt utbildade, är totalt okänd – eller missförstådd. Men småningom upptäckte jag, med en allt starkare känsla av obehag, att det i vårt samhälle också finns mycket starka krafter som hänsynslöst utnyttjar denna okunnighet till att marknadsföra läror och tjänster direkt hämtade ur djupet av medeltidens mörker.

Denna insikt fick mig att aktivt medverka till grundandet av föreningen Skepsis år 1987 och att sedan ägna mycket av min tid och min energi åt konsumentupplysning om astrologi, alternativ läkekonst och annat s.k. "gränsvetande".

Ett litet smakprov på detta finns i de fyra "respektlösa TV-kåserier" som jag hade nöjet att framföra i TV-magasinet Flimmer år 1991.


Denna sida har senast ändrats 6.9.2002
Kommentarer och frågor är välkomna per e-post: nils.mustelin@dlc.fi