Falsifiointi

(engl. falsification). Falsifioinnilla tarkoitetaan väitteen osoittamista vääräksi. Itävaltalais-englantilainen tieteenfilosofi Karl Popper (1902–1994) katsoi falsifioitavuuden ratkaisevan demarkaatio-ongelman: tieteelliset väitteet ovat väitteitä, jotka voidaan osoittaa vääriksi. Hänen mukaansa ”on helppo hankkia vahvistuksia tai verifikaatioita melkein mille hyvänsä teorialle, jos vain etsimme vahvistusta… Teoria, jota ei voida kumota millään ajateltavissa olevalla ilmiöllä, ei ole tieteellinen. Teorioiden kumoamattomus ei ole teorioiden hyve (päinvastoin kuin ihmiset yleensä ajattelevat) vaan pahe… Vahvistavaa todistetta ei tulisi ottaa huomioon, paitsi jos se on aidon testin tulos; ja tämä tarkoittaa, että se voidaan esittää vakavana, mutta epäonnistuneena yrityksenä falsifioida teoria”.

Katso: Demarkaatio-ongelma; Tiede; Verifiointi.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1983; Popper 1963/1995.

alkuun palaa