Henkiparannus

(engl. healing, psychic healing). Henkiparannukseen sisältyy useita erilaisia uskomuslääkinnällisiä menetelmiä, joita yhdistää sairauksien parantaminen jonkinlaista ”korkeamman värähtelytason energiaa” tai henkimaailmaa hyväksikäyttäen. Henkiparantamisen muotoja ovat esimerkiksi terapeuttinen kosketus, kiviterapia ja väriterapia. Psyykikko Edgar Cayce käytti puolestaan akaasista arkistoa löytääkseen parannuskeinoja potilaidensa sairauksiin.

Henkiparannuksen erottaa ihmeparantamisesta jumaluuden mukanaolo: henkiparannuksessa sellainen toimii korkeintaan vain taustalla, ihmeparantamisessa jumaluus on aktiivisesti mukana parantamisessa. Tämä ei yleensä tarkoita, että henkiparantaja kokisi olevansa parantamisen lähde, sillä hän toimii ainoastaan ”energioita tasapainottaen” tms. Henki- ja ihmeparantamisen voisikin erottaa magian ja taikauskon avulla: henkiparantaminen on maagista, ihmeparantaminen taikauskoista parantamista.

Henkiparannus voi kohdistua myös itseen omaa tietoisuutta hyväksikäyttäen. Esimerkiksi Deepak Chopran mukaan ihminen voi pysyä aina nuorena ja terveenä, sekä parantaa sairauksia pelkällä ajatuksen voimalla.

Katso: Akaasinen arkisto; Chopra, Deepak; Magia; Uskomuslääkintä; Vitalismi.

alkuun palaa