Maaginen ajattelu

(engl. magical thinking). Maaginen ajattelu perustuu ajatukseen ”sympatiasta”: samanlainen tuottaa samanlaista. Samankaltaisuusmagiassa on kyse symbolisesta yhteydestä, kosketusmagiassa ajallis-tilallisesta jatkuvuudesta. Maagisen tartunnan lain mukaan jokin ominaisuus tai olemus siirtyy kosketuksissa olleiden esineiden välillä. Samankaltaisuuden lain mukaan joltain osin samanlaiset asiat ovat perustavanlaatuisesti yhteydessä toisiinsa.

Maagisessa ajattelussa on kyse samanlaisesta yhteyksien havaitsemisesta kuin tavallisessa, ympäristöä jäsentävässä ajattelussa. Maagisen ajattelun ongelma on se, etteivät jäsennykset pidä paikkaansa, ne ovat kuviteltuja. Toisin sanoen asioiden välillä, joilla pinnallisesti katsoen uskoisi olevan yhteyksiä, ei niitä ole. Esimerkiksi vaikka aivot ovat sekä persoonallisuuden ja käsialan taustalla, käsiala ei ilmennä kirjoittajan persoonallisuutta (vrt. grafologia). Yhteys saattaa kyllä kuulostaa uskottavalta, mutta kaikki mikä kuulostaa uskottavalta tai loogiselta, ei ole totta.

Katso: Magia.

Katso: Beyerstein 1992; Lindeman 1995a.

alkuun palaa