Regressioterapia

(engl. regression therapy). Regressioterapia perustuu ajatukselle, jonka mukaan edellisissä elämissä tehdyt teot, valinnat ja tapahtumat aiheuttavat sairauksia ja häiriöitä nykyisessä elämässä. Regressioterapeutti ”palauttaa” asiakkaansa hypnoottisilla tai sitä muistuttavilla suggestiomenetelmillä edelliseen elämään. Asiakkaan ongelman väitetään poistuvan jo pelkästään kohtaamalla ongelman syy edellisestä elämästä.

Katso: Hypnoottinen regressio.

alkuun palaa