Sporalogia

(engl. sporalogy). Sporalogia on uusi, mutta silti melko tutulta kuulostava ennustamismenetelmä. Leikkimielisen sporalogian kehittäjä fyysikko Nils Mustelin kirjoittaa teoksessa Paholaisen asianajaja: ”Olen joskus leikitellyt sillä ajatuksella, että voisin perustaa aivan uuden astrologiaa muistuttavan ennustamisjärjestelmän, jonka lähtökohtana olisivat Helsingin kaupungin raitiovaunujen liikkeet. Järjestelmää voisimme kutsua raitiovaunulogiaksi tai sporalogiaksi.”

”Voisin aloittaa tämän profeettatehtäväni huomauttamalla, että Helsingin kaupunki on sopusointuinen kokonaisuus, jonka kaikki osaset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Sitten valitsisin raitiovaunut säännöllisesti toistuvinen liikkeineen edustaman tätä toimivaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tietysti muistuttaisin tässä yhteydessä, että jokainen raitiovaunu vaikuttaa jokaiseen kaupungin asukkaaseen vetovoimalla, joka on huomattavasti suurempi kuin kaukaisten planeettojen aiheuttamat voimat, ja että raitiovaunujen sähkömoottorit lisäksi tuottavat kaikenlaisia äärimmäisen monimutkaisia sähkömagneettisia värähtelyjä ja aaltoja.”

”Siltä varalta, että joku tiedemies alkaisi tutkia näiden voimien ja värähtelyjen vaikutuksia tieteellisin menetelmin, voisin varmuuden vuoksi väittää, että raitiovaunuihin liittyy myös erityisiä henkisiä ominaisuuksia, joiden aiheuttamia voimia ja värähtelyjä ei materialistis-mekanistiseen maailmankuvaan lukkiutunut tiedemies pysty edes tajuamaan.”

”Astronomisten ratalaskelmien asemasta käyttäisin tietysti liikennelaitoksen julkaisemia aikatauluja ja tekisin tietokoneohjelman, joka antaisi täsmälliset tiedot kunkin raitiovaunun sijainnista mielivaltaisina ajankohtina. Se pieni ongelma, että raitiovaunut saattavat ruuhka-aikoina myöhästyä ja muutoinkin liikkuvat epäsäännöllisesti, ei huolestuttaisi minua ollenkaan; aivan kuten astrologit ovat korvanneet kolmiulotteisessa avaruudessa liikkuvat taivaankappaleet jonkinlaisilla eläinradalla sijaitsevilla symboleilla, minä voisin korvata fyysiset raitiovaunut vaikkapa niiden metafyysisillä olemuksilla, jotka kulkevat reittejään tasaisella vauhdilla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen aikataulujen mukaan.”

”Sitten väittäisin tietysti, että vastasyntyneen lapsen tärkeimmät ja syvimmät ominaisuudet riippuvat siitä, missä suunnassa eri raitiovaunut sijaitsevat hänen syntymähetkellään (yksikään lapsi ei synny ennen kuin hänen raitiovaunukarttansa on täydessä sopusoinnussa hänen luonteenpiirteidensä kanssa).”

”Koska sporalogian pitäisi olla täsmällinen tiede, täydentäisin tietokoneohjelmani siten, että se antaisi kaikkien raitiovaunujen (tai pikemminkin niiden metafyysisten olemusten) tarkat sijainnit Helsingin horisontissa, kun tietokoneeseen syötetään lapsen syntymäaika (sekunnin tarkkuudella) ja syntymäpaikka (metrin tarkkuudella).”

”Helsingin horisontin, joka toimisi sporalogian yksiulotteisena maailmankaikkeutena, jakaisin sopivaksi katsomallani tavalla eri osiin — mieluimmin kahdella tai kolmella eri tavalla. Siihen voisin myös projisoida muutamia tärkeitä rakennuksia, syntymäpaikalta katsottuina, kuten Tuomiokirkon (joka voisi symbolisoida uskonnollisia taipumuksia), Stadionin tornin (urheilullisia kykyjä), Suomen Pankin (menestystä raha-asioissa) ja Finlandia-talon (musikaalista lahjakkuutta).”

”Horisonttiin pitäisi myös projisoida hieman kaukaisempia, Helsingin ulkopuolella sijaitsevia kohteita. Onhan kysymys mahtavasta kosmisesta systeemistä, vaikka se käytännön syistä soveltuu vain Helsingin kaupunkiin. En ole kuitenkaan vielä päättänyt, valitsisinko suunnat maailman suurimpiin kaupunkeihin vai olisinko suurpiirteinen ja ottaisin vaikkapa Linnunradan keskustan ja muutamia tunnettuja galakseja, kuten Magellanin pilvet ja Andromedan galaksin. Taikka — miksen valitsisi molempia, saadakseni riittävän paljon erilaisia sporalogisia tekijöitä?”

”Raitiovaunuihin olisi helppo liittää pitkälle menevää symboliikkaa… Puhumattakaan reittinumeroista: ykkönen ja kymppi olisivat tietysti hyvin myönteisiä, voiton ja menestyksen numeroita, kun taas nelonen liittyisi heikkoihin suorituksiin ja kuutonen vaikkapa rakkauselämään (onhan kuusi ruotsiksi sex — eli seksi).”

”Yhdistämällä raitiovaunujen ja horisontin eri alueiden ja herkkien pisteiden ominaisuuksia lukemattomilla eri tavoilla kehittäisin sitten mahtavan tulkintasäännöstön ja siihen liittyvää sopivan tieteelliseltä kuulostavaa liturgiaa. Erityisesti huolehtisin siitä, että kukin raitiovaunukartta mahdollistaisi suuren määrän keskenään ristiriitaisia johtopäätöksiä, ja lisäksi varustaisin tulkintakoneistoni mahdollisimman monenlaisilla turvaverkoilla (ihmisen vapaa tahto, piilevät ja tiedostamattomat luonteenpiirteet, henkisen kehityksen merkitys jne.), niin että sporalogia takuulla aina ’toimisi’”.

”Jos joku ennakkoluuloinen ja suvaitsematon skeptikko yrittäisi osoittaa, että koko sporalogia on humpuukia ja silkkaa puppua, voisin aina väittää, ettei hän ole kompetentti arvostelemaan sitä — vain minä pystyisin syvällä viisaudellani ja monivuotisella kokemuksellani täysin ymmärtämään, että sporalogia heijastaa metafyysisellä tasolla sekä Helsingin kaupungin dynaamisia tajunta-aspekteja että Kosmoksen universaalista energiaa!”

”Taitavien mainosmiesten avulla alkaisin sitten markkinoimaan henkilökohtaisia ja luotettavia raitiovaunuhoroskooppeja, jotka saisivat asiakkaat tuntemaan olevansa korkeampien voimien hyväntahtoisen mielenkiinnon kohteina. Liikevaihdon kasvaessa perustaisin vaikkapa osakeyhtiön — eikö Oy Sporatulkinta Ab istuisi hyvin kaupparekisterissä? Ehkä menestyisin niin hyvin, että tasavallan presidentti — tai ainakin Helsingin pormestari — haluaisi aina konsultoida minua ennen tärkeämpien päätösten tekemistä?”

”Mieletöntä ja järkyttävää? Ehkä niin — mutta voidaanko sporalogiaa kohtaan esittää mitään asiallista kritiikkiä, joka ei kohdistuisi samalla myös astrologiaan?”

”Omasta puolestani näen vain yhden olennaisen eron sporalogian ja astrologian välillä. Sporalogia olisi alusta alkaen tahallista huijausta, kun taas astrologia sai luultavasti alkunsa vilpittömänä mutta hedelmättömänä yrityksenä tunkeutua arvoituksellisen maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Olen jopa valmis uskomaan, että useimmat astrologit ovat vielä tänään vakuuttuneita astrologian totuudenmukaisuudesta.”

”Mutta — ehkä minäkin sporalogian perustajana ja menestyksellisenä harjoittajana alkaisin vuosien kuluessa uskoa oppirakennelmani paikkansapätevyyteen.”

Katso: Astrologia; Savolainen horoskooppi.

Kirjallisuutta: Mustelin 1989.

alkuun palaa