Skepsis ry on myöntänyt 2015 Sokrates-palkinnon

Tiede-lehdelle

Tiede-lehti on ilmestynyt nyt 35 vuotta, mikä on muuttuvassa mediamaailmassa kunnioitettava saavutus. Tiedettä julkaisee Tieteen tiedotus ry. ja kustantaa Sanoma Media Finland. Vuodesta 2006 lehden päätoimittajana on työskennellyt Jukka Ruukki.

Tiede-lehti on aina ymmärtänyt ja pitänyt esillä tieteen ja tieteenteon monipuolisuutta. Luonnontieteet, tekniikka, historiatieteet, psykologia, kirjallisuustutkimus, lääketiede – tai vaikkapa elintarviketieteet pääsevät kaikki parrasvaloihin lehden sivuilla. Lehti ei keskity vain tieteen tuloksiin vaan kertoo lisäksi tieteenteosta, tutkijoiden arkipäivästä, onnistumisista ja epäonnistumisista.

Tiede voi olla jännittävää ja hauskaa – ja vaikeastakin aiheesta saa mielenkiintoisen jutun, kun kirjoittaja paneutuu siihen huolella. Lehdessä ovat päässeet ääneen niin tutkijat kuin ammattitoimittajat. Skepsis ry pitää moniäänisyyttä tärkeänä aspektina popularisoidussa tiedekeskustelussa.

Tiede on myös kunnostautunut aktiivisuudella sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaisesti merkittävinä ja maailman tapahtumia selittävinä nopea näkyvyys on tiedeaiheille tärkeää.

Ei ole itsestään selvää, että hyvätkään lehdet pysyvät hengissä joukkoviestinnän ja ihmisten ajankäytön murrosvaiheen yli. Tieteen kaltaisia lehtiä tarvitaan silti entistä kipeämmin, sillä maailma on täynnä tietoa, joka on lähes kaikkien ulottuvilla, mutta jonkun täytyy seuloa kaiken informaation joukosta olennainen ja kertoa siitä ymmärrettävästi. Skepsis ry katsoo, että Tiede on pystynyt erinomaisesti nostamaan esille tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat tiedemaailman havainnot jokaiselle ymmärrettävässä muodossa.

Skepsis ry:n hallitus 1.4.2015

Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja, Paula Heinonen, sihteeri
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti