Antroposofia

(engl. antroposophy). Antroposofia on Rudolf Steinerin (1861–1925) kehittämä oppijärjestelmä. Steinerin antroposofinen hengentiede sai alkunsa jo lapsuudessa; hän muun muassa näki kuolleen sukulaisen apparition, henki-ilmestyksen. Nuoruudessaan Steiner perehtyi kasvien mystiikkaan sekä okkultismiin.

Steiner tutustui Helena P. Blavatskyyn 1880-luvulla, ja vuonna 1902 hän astui Saksan teosofisen seuran johtoon. Vuonna 1913 Steiner perusti oman Antroposofisen seuransa, joka vuonna 1920 uudistui Antroposofiseksi liitoksi.

Antroposofiassa sekoittuvat astraali- ja eetterikehot, selvänäkeminen, henkimaailmat, jälleensyntyminen, kristinusko sekä maahiset. Filosofi S. Albert Kivinen kirjoittaa osaksi Steineria lainaten: ”Gnoomit eli maahiset ovat ’Maailman Järjen valaisemia viisaita. Niillä on ihmisen kaltainen tietoisuus. Oikeastaan niillä on enemmän järkeä kuin ihmisellä. Niiden ei tarvitse ajatella, ne tietävät.’ Steiner väittää keskustelleensa gnoomien kanssa muun muassa logiikasta, jolloin gnoomit sanoivat, että ihmiset ovat tyhmiä: miksi opetella logiikkaa ajattelemalla, kun voi työntää nenänsä maahan ja antaa kosmisten fluidumien virrata sisään?”

Steinerin antroposofiseen hengentieteeseen yhdistyy niin antroposofinen lääketiede, steinerpedagogiikka kuin biodynaaminen viljelykin. Antroposofinen lääketiede on mielikuvitukseen perustuvaa uskomuslääkintää, steinerpedagogiikka mystisvivahteiseen ”kehityspsykologiaan” pohjautuvaa opetusta ja biodynaaminen viljely astrologiaan perustuvaa viljelyä. Biodynaamista viljelyä ei tule sekoittaa tavanomaiseen luomuviljelyyn.

Suomessa antroposofinen lääketiede, steinerpedagogiikka ja biodynaaminen viljely ovat kukin valtiollisesti tunnustettuja. Skeptikko Marketta Ollikainen kirjoittaa: ”Suomen eduskunta hyväksyi vuoden 1990 lopulla lain, joka mahdollisti steinerkoulujen valtiontuen. Vuonna 1994 uudistetussa lääkelaissa myös antroposofiset lääkkeet katsottiin virallisesti lääkkeiksi. Biodynaaminen viljely luetaan samaan valtiontuen piiriin kuin tavallinen luonnonmukainen viljelykin.”

Katso: Atlantis; Magia; Teosofia.

Kirjallisuutta: Karttunen ja Ollikainen 1994; Kivinen 1997; Ollikainen 1997c, 1999c; Saano ja Puustinen 1996.

alkuun palaa