Descartes, René

Descartes (1596–1650) oli ranskalainen filosofi, matemaatikko ja luonnontieteilijä. Nykyisin hänet tunnetaan parhaiten dualistisen maailmankäsityksensä lisäksi skeptisestä tutkimusmenetelmästään, johon kuului kaikkien auktoriteettien ja aikaisempien tietojen kyseenalaistaminen. Dogmaattisena totaaliskeptikkona Descartesia ei kuitenkaan voi pitää, koska menetelmällisen kyseenalaistamisen avulla hän halusi löytää absoluuttisia totuuksia. Kyseenalaistavalla menetelmällään Descartes päätyi todistamaan Jumalan olemassaolon lisäksi oman olemassaolonsa: hän ei kyennyt kyseenalaistamaan omaa kyseenalaistamistaan, ja siksi Descartes joutui toteamaan ”ajattelen, siis olen olemassa”.

Katso: Skeptisismi.

Kirjallisuutta: Descartes 1956; Lammenranta 1993.

alkuun palaa