Ennustaminen

(engl. divination, fortune telling, prediction, prophecy). Ennustamisella tarkoitetaan kykyä tietää tulevia tapahtumia ja asioita jo ennen niiden tapahtumista tai ilmaantumista. Se on välttämätön kyky ihmisen arkipäivässä, sillä ilman kykyä ennustaa emme tietäisi mistä meidän kannattaisi etsiä ruokakauppaa tai painaa nappulaa kaukosäätimessä. Ennustaminen on myös olennainen syy tieteellisten teorioiden kehittämiselle ja niiden soveltamiselle: tieteellisten teorioiden yhtenä tarkoituksena on kertoa meille uusia, ennaltatietämättömiä asioita, joita voidaan toivottavasti hyödyntää käytännössä.

Ennustamiseen on kehitetty myös muita menetelmiä, jotka ovat enemmän tai — yleensä — vähemmän teoreettisesti ja empiirisesti perusteltavissa. Ennustamista on harrastettu muun muassa taivaankappaleista (astrologia), kädestä (palmistria), pelikorteista, Tarot-korteista, päihteiden tai paaston inspiroimista näyistä, kahvinporoista, kirjoista, eläimen maksasta, nopista, luista, unista, biorytmeistä, kristallipallosta, kasvoista, kallonmuodosta, teelehdistä, tulesta, vedestä ja erilaisista luonnonilmiöistä.

Intiassa harjoitetaan jopa peniksestä ennustamista: ison peniksen omaavista tulee köyhiä ja he eivät saa poikia. Rikastumiseen tarvitaan pieni, suora ja jäntevä penis. Jos penis osoittaa vasemmalle, se ennustaa köyhyyttä. Jos vasemmalle osoittavaan penikseen yhdistyy kaunis kivespari, mies voi odottaa kuninkaallista tulevaisuutta.

Taikuri James Randi on kehittänyt kahdeksan periaatetta, joiden avulla voi tuottaa ihmisiin vetoavia ja pinnallisesti katsoen päteviltä näyttäviä ennustuksia.

 1. Tee useita ennusteita, ja toivo, että jotkut niistä toteutuvat. Esittele ylpeänä onnistuneita. Älä mainitse epäonnistuneita.

 2. Ole hyvin epämääräinen ja monitulkintainen. Tarkat ennusteet voivat osoittautua virheellisiksi, mutta ”mahdolliset” voidaan aina tulkita uudelleen. Käytä seuraavanlaisia lieventäviä ilmaisuja niin usein kuin mahdollista: ”Minusta tuntuu…” ”Näen kuvan…” ”Voi olla, että…” ”Ehkäpä…”

 3. Käytä paljon symboliikkaa. Ole vertauskuvallinen käyttäen mielikuvia eläimistä, nimistä, nimikirjaimista. Ennustuksiin uskovat kykenevät sovittamaan niitä moniin asioihin.

 4. Kata piilotetun ristiriitaisilla ennustuksillasi tapahtumat eri suuntiin, ja valitse toteutunut tapahtuma oikeaksi sanomaksesi.

 5. Anna kunnia menestyksestäsi Jumalalle. Epäonnistuessasi syytä itseäsi hänen jumalaisen sanomansa virheellisestä tulkinnasta. Tällä tavalla kriitikkojen täytyy hyökätä Jumalan kimppuun.

 6. Vaikka kuinka usein olet väärässä, jatka ennustuksiasi. Kykyihisi uskovat eivät huomaa virheitäsi ja jatkavat sanojesi seuraamista.

 7. Ennusta katastrofeja; ne ovat paljon helpommin muistettavissa ja todella paljon suositumpia.

 8. Kun teeskentelet ennustavasi ”tulevia tapahtumia” tapahtumien jälkeen, ole aina hieman väärässä yksityiskohdissa; liian hyvä ennustus on epäilyttävä.

Edellä mainittujen lisäksi (9.) ennustaja voi sotkea ennustuksiinsa tapahtumia, joiden ilmeneminen on hyvin todennäköistä, ja (10.) hänen kannattaa aina luoda uskoa tulevaisuuteen. Esimerkiksi kun ylioppilaskokeisiin valmistautuva henkilö tiedustelee tulevaa menestystään, hänelle kannattaa vastata: ”Tulevaisuutesi näyttää hyvältä. Kirjoituksesi menevät hyvin, erityisesti jos teet paljon töitä. Koulun loputtua sinulla on monia vaihtoehtoja edessäsi.”

Vaikka kuinka rohkaisevia — ja toivottavasti itseään toteuttavia — ennustajan sanat ovatkin, ne eivät kerro hänen kyvystään nähdä tulevaisuuteen. Eikö kuka tahansa läheinen ja empaattinen ihminen olisi kannustava? Lisäksi on muistettava, etteivät kaikki ennustukset ole positiivisia, vaan negatiivisuudessaan voivat myös osoittautua itseään toteuttaviksi: huonoksi ennustetusta päivästä voi tehdä ennustuksen mukaisen.

Ennustuksista tehokkaimpia ovat erilaiset eskatologiset eli maailmanlopun ennustukset (engl. end-of-the-world prophecy, eschatological prophecy). Randin mukaan niiden sijoittaminen pitkälle hamaan tulevaisuuteen antaa ennustajalle mahdollisuuden livetä vastuusta selittää, miksi maailmanloppua ei tullutkaan. Toinen mahdollisuus on luonnollisesti kehittää tekosyitä epäonnistuneelle näylle.

Eskatologisia ennusteita on myös hyvä käyttää silloin, kun haluaa muita mukaan omaan aatteeseensa. ”Viimeistään tuomiopäivänä kadutte, ettette ottaneet sanoistani vaarin!” ”Jos ihmiskunta muuttaa suuntaansa, se voi välttyä tuskalliselta lopultaan” -tyyppisiä argumentteja käytetään myös luonnonsuojelullisissa ja talouspoliittisissa yhteyksissä. On kuitenkin erotettava toisistaan mystiset näyt ja astrologiset laskelmat sekä toisaalta empiiriseen todistusaineistoon perustuvat näkemykset. Viimeksimainittujenkin perusteltavuudesta käydään kiivasta keskustelua: tuhoaako ihminen maan päällisen elämän vai ei? Viekö globaali talous ihmiskunnan tuhoon vai ei?

Randi on kerännyt yhteen suuren joukon mystisperäisiä eskatologisia ennustuksia, jotka ovat — todistettavasti — epäonnistuneet. Niihin kuuluvat muun muassa Jehovan todistajien (1874, 1914, 1975) ja eri astrologien tekemät ennustukset (1186, 1524, 1537, 1544, 1584, 1801, 1814, 1980), sekä Matteuksen evankeliumin 16. luvun 28. jae: ”Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.”

Katso: Nostradamus, Michel de.

Kirjallisuutta: Donnelly 1983; Immonen 1999; Ollikainen 1999c; Randi 1990, 1995.

alkuun palaa