Haamulehti

(engl. phantom leaf effect). Haamulehti on Kirliankuvaukseen liittyvä ilmiö: kun kasvin lehdestä repäistään osa pois ja siitä otetaan Kirliankuva, fyysisesti poistetun osan reunat näkyvät kuvassa yhä edelleen, joskin heikommin.

Ilmiötä on selitetty sillä, että ennen ”haamukuvaa” lehdestä on jo otettu kokonaisena kuva, ja kun kuvausalustaa ei ole vaihdettu, poisrepäistyn osan kosteus on jäänyt alustaan. Kosteus näkyy sitten toisessa Kirliankuvassa ”haamu-osana”.

Katso: Kirliankuvaus.

Kirjallisuutta: Watkins ja Bickel 1986.

alkuun palaa