Hume, David

Hume (1711–1776) oli skotlantilainen filosofi, historioitsija, yksityissihteeri ja kirjastonhoitaja. Nykyisin häntä pidetään pyrrhonistisena skeptikkona, mutta Hume itse painotti empiirisen tieteen merkitystä filosofiaan nähden: ”Kun me… käymme kirjastojen läpi, minkälaista hävitystä meidän täytyykään siellä tehdä? Ottaesssamme käsiimme jonkun nidoksen esimerkiksi jumaluusoppia tai koulumetafysiikkaa, tulee meidän kysyä: Sisältääkö se jotain suuretta tai lukua koskevaa loogillista ajattelua? Ei. Sisältääkö se jotain tosiseikkoja ja olemassaoloa koskevaa kokemusajattelua? Ei. Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta kuin viisastelua ja harhaluuloa.” Hume itse havainnoi ihmisluontoa.

Katso: Skeptisismi.

Kirjallisuutta: Hume 1739/1978, 1748/1938; Lammenranta 1993.

alkuun palaa