Hypnoottinen regressio

(engl. hypnotic regression). Hypnoottisella regressiolla tarkoitetaan hypnotisoidun henkilön kokemaa paluuta lapsuuteen, sikiökaudelle tai jopa edellisiin elämiin. Joskus henkilö kokee palanneensa hänet kaapanneelle avaruusalukselle. Mutta kuten hypnoosissa yleisemminkin, myös hypnoottisessa regressiossa on kyse antautumisesta mielikuvituksen valtaan.

Regressio saa kokijansa käsityksistä riippuvan ilmiasun: vaikka kokemus saattaisi tuntua voimakkaalta ja täysin aidolta, kokijat eivät käyttäydy kuten lapset tai menneiden aikojen ihmiset käyttäytyivät. Kokijat käyttäytyvät kuten he uskovat ja kuvittelevat lasten tai edesmenneiden ihmisten käyttäytyvän. Esimerkiksi regressoidut aikuiset yliarvioivat lasten älylliset kyvyt ja vastaavat kykytesteissä ”ikäistään” paremmin. Samaan tapaan edelliseen elämäänsä regressoituneet käyttävät virheellistä kieltä, antavat virheellistä tietoa, ja joskus jopa kertovat hypnoosisession loputtua, mistä he ovat saaneet ”edellistä elämäänsä” koskevat tiedot.

Hypnoottisen regression mielikuvituksellisuudesta kertoo myös se, että jos henkilö (tai hypnotisoija) uskoo jälleensyntymiseen, sitä todennäköisemmin ja voimakkaammin hän ”edelliseen elämäänsä” palaa. Sama uskon vaikutus näkyy ikäregressiossa ja sieppauskokemuksia ”paljastavassa” hypnoosissa.

Lavahypnotisoija Peter J. Reveen kertoo, että kerran hän ”palautti” samassa esityksessä kaksi henkilöä menneisyyteen, ja heistä molemmat kuvittelivat olevansa Henrik VIII! Vuonna 1985 Reveen regressoi erään henkilön ”edelliseen elämään”. Tässä palautuksessa oli vain ongelmana se, että regressoitu koki olevansa prinssi Charles, joka on hengissä vielä 15 vuotta palautuksen jälkeenkin.

Mielikuvituksen merkitys hypnoottisen regression yhteydessä tulee entistä selvemmäksi, kun tarkastellaan hypnoottista progressiota. Hypnotisoidut ihmiset eivät nimittäin ainoastaan palaa edellisiin elämiinsä, vaan he voivat myös matkata tuleviin elämiinsä.

Progressiossa on kyse ainakin lähes satavuotisesta ilmiöstä. Sitä on tutkittu kokeellisestikin. Eräässä tutkimuksessa vertailtiin science fiction -faneja ja ihmisiä, jotka eivät olleet kiinnostuneita science fictionista. Kaikille koehenkilöille annettiin hypnoottisia induktioita eli heidät hypnotisoitiin. Sitten heidät lähetettiin tulevaisuuteen ja heitä pyydettiin kertomaan näkemästään. Molempien ryhmien jäsenet kertoivat tulevaisuudesta, mutta science fiction -ryhmä oli kuvauksissaan huomattavasti yksityiskohtaisempi. Toisin sanoen mitä enemmän henkilö aiheesta tiesi, sitä tarkempia ja elämyksellisempiä kuvauksia tutkittavat pystyivät tuottamaan. Tietotason merkitys on ilmeistä myös hypnoottisessa regressiossa, mielikuvituskyvykkyyden, uskon ja odotusten ohella.

Katso: Hypnoosi; Jälleensyntyminen; Regressioterapia; Ufosieppaus.

Kirjallisuutta: Baker 1987, 1990; Reveen 1988; Spanos 1988; Venn 1988.

alkuun palaa