Kvanttimystiikka

(engl. quantum mysticism). Fysiikkaa on aina pidetty ihanteellisen tieteen perikuvana. Nykyaikainen kvanttifysiikka on kuitenkin asiaa tuntemattomalle maallikolle yhtä mystistä kuin itämainen filosofia. Tämä ”yhteys” onkin herättänyt kiinnostusta modernien mystikoiden parissa. Kvanttifysiikasta on etsitty perustaa Jumalalle, tajunnalle, parisuhteen toimivuudelle, psi:lle sekä terveyden ja iän hallinnalle. Samoin relativistiset filosofit ovat etsineet fysiikasta perustaa totuuden subjektiiviselle suhteellisuudelle, todistetta, jonka avulla he voisivat julistaa determinismin kuolleeksi.

Kvanttifysiikka tarjoaa — ainakin näennäisesti — vakuuttavuutta rohkeiden väitteiden esittäjälle. Kuitenkin yhä edelleen Jumala on vain maailmankatsomuksellinen mysteeri, tajunta ihmistieteilijöiden työsarkaa, parisuhteet psykologien pohdittavana, psi-ilmiöt toteennäyttämättä ja terveys perimän, elintapojen sekä lääketieteen edistysaskelien varassa. Postmodernit filosofitkaan eivät saa tukea fysiikasta: totuuden suhteellisuus ja sen muuttuva luonne katoaa kvanttifysiikan objektiivisuuteen.

Katso: Capra, Fritjof; Chopra, Deepak.

Kirjallisuutta: Bricmont 1996b; Enqvist 1997, 1999; Gardner 1983; Goodenough 1997; Kleppner 1996; Mole 1998; Park 1997; Seife 2000; Stenger 1990.

alkuun palaa