Vitalismi

(engl. vitalism). Vitalismi on yhteisnimitys opeille, joiden mukaan maailmassa on olemassa erityinen elämänvoima tai -energia. Sitä on kutsuttu eri kulttuureissa monilla erilaisilla nimillä. Kiinassa siitä on käytetty nimityksiä chi ja qi, Japanissa ki, ja Intiassa prana. Franz Anton Mesmer kutsui sitä animaaliseksi magnetismiksi. Nykyään siitä käytetään tieteelliseltä kuulostavaa nimeä ”bioenergia”.

Bioenergiaa — tai miksi sitä milloinkin kutsutaan — väitetään olevan ihmisissä ja kaikkialla ympärillämme. Tärkeää on bioenergian tasapaino ja vapaa liikkuvuus. Jos ihmisessä on ”energiatukoksia”, tai liian paljon tai liian vähän energiaa, hän sairastuu. Energiaa pyritäänkin tasapainoittamaan erilaisilla voimistelu- ja parannusmenetelmillä, kuten qi qong, akupunktio, akupainanta, väriterapia ja terapeuttinen kosketus.

Elämänenergia näkyy väitetysti ns. aurassa (tai astraali- ja eetterikehossa). Mitään erityistä ei-fysikaalista elämänvoimaa ei kuitenkaan olla kyetty tieteellisesti määrittelemään, saati empiirisesti löytämään. Tämä koskee myös Kirlian- ja aurakuvausta. Elämä ei ole spirituaalinen, vaan kemiallis-fysikaalinen ilmiö.

New Age -mainen käsitys energiasta jonkinlaisena riippumattomasti leijuvana ja pelkkänä ”usvana” ei myöskään ole yhdenmukainen fysiikan energiakäsityksen kanssa. Kuten kemisti Robert Brotherus toteaa, ”energia ei ole olio vaan olion ominaisuus”.

Katso: Akupunktio; Akupainanta; Astraalikeho; Aurakuvaus; Budo-lajit; Eetterikeho; Hypnoosi; Kirliankuvaus; Magia; Terapeuttinen kosketus; Uskomuslääkintä; Väriterapia.

Kirjallisuutta: Brotherus 1997; Huston 1995; Stenger 1999.

alkuun palaa