Myrsky vesilasissa

Vuoden 2000 aikana yksi henkilö ilmoitti ottavansa vastaan Skepsiksen 40000 markan haasteen tuottaa paranormaali ilmiö valvotuissa olosuhteissa. Kyseinen henkilö väitti hallitsevansa psykokinesiaa. Pitämällä kättä pienen vesiastian lähellä hän kertoi saavansa veden tai ”merkkien” veden pinnalla liikkumaan. Ilmiöön hän ei voinut vaikuttaa. Joskus sitä ei tapahdu, mutta joinakin vuorokausina ilmiö esiintyy aina.

Skepsis pyysi henkilöltä tarkennusta siihen, mitä tämä pystyy kyvyillään tekemään. Henkilölle sanottiin, että sinänsä mielenkiintoiset muutokset nesteen pintajännityksessä ovat kaikkien esimerkiksi ammeessa tai kalaämpärissä havaitsemia. Skepsis kysyi, mikä saa henkilön pitämään kertomaansa ilmiötä paranormaalina, eli mikä ilmiössä on olemassa olevien fysiikan lakien vastaista.

Lisäksi henkilölle ehdotettiin, että hän kokeilee kykyä ystäviensä kanssa, jotta selviää, saavatko kaikki saman ilmiön aikaan. Jos henkilön kyky osoittautuu selvästi muista ihmisistä poikkeavaksi, prosessi jatkuu siten, että lähimmän Skepsiksen aluetoimipaikan jäsenistö käy katsomassa kykyä. Esitestin läpäistyään henkilö voi osallistua varsinaiseen testiin, jonka läpäisystä maksetaan 40.000 markkaa puhtaana käteen. Haastehenkilö vastasi, että hänen käsistään lähtee jotakin voimaa, joka saa pienen määrän vettä liikkeeseen. Voiman suunta on etusormesta ulospäin. Ilmiö on näkynyt pienellä lautasella, jossa on vettä. Pinnalle pitää ripotella vähän kahvijauhoa, jotta liike näkyy. Kun henkilö pitää käsiään lautasen molemmin puolin, vesi lähtee liikkumaan. Vauhtia ei ole paljon, noin 1–2 millimetriä sekunnissa, mutta liikkeen suunta on aina sama.

Seuraavaksi Skepsis esitti henkilölle neljä johtopäätöstä, joilla tämän kuvaamat kahviporojen ja paperipalasten liikkeet veden pinnalla voisi selittää luonnollisilla tekijöillä:

  1. Pieni huomaamaton pöydän tärinä, joka voi olla peräisin ihmisestä itsestään ja välittyä lattian kautta.
  2. Pienet, vaihtelevat ja huomaamattomat vedosta johtuvat ilmavirrat. Mikään tavallinen huone ei ole niin eristetty, että estäisi kaiken ilman liikkumisen.
  3. Lämpötilan vaihtelut nesteessä. Ne voivat aiheutua ympäröivän ilman lämpötilan vaihtelusta; lämmityslaitteista nousee lämmintä ilmaa ja vedosta aiheutuu kylmää ilmaa. Myös käden lämpö saa aikaan liikettä nesteen pinnassa.
  4. Robert Brown kuvasi jo vuonna 1827 ns. Brownin liikkeen. Nesteessä olevat mikroskooppiset partikkelit värähtelevät jatkuvasti ja satunnaisesti puolelta toiselle. Tämän värähtelyn takia mikään nesteessä oleva makroskooppinenkaan partikkeli ei pysy täysin paikallaan ajan kuluessa.

Aluetoimipaikkaan yhteyden ottamisen vaihtoehdoksi henkilölle esitettiin mahdollisuus videoida ilmiö ja esittää, että hän pystyy toistuvasti aiheuttamaan jonkin ennalta ilmoitetun liikkeen nesteen pinnalla olevaan hiukkaseen. Henkilö tekikin näin. Nauhassa hän ilmoitti näkyvän, kuinka hän voi kääntää liikkeen suuntaa vaihtamalla oikean ja vasemman käden paikkaa. Liike pysähtyy, kun hän painaa sormenpäät yhteen ja alkaa uudestaan, kun hän erottaa sormenpäät. Veden lämpötila on 30–45 astetta.

Skepsis sai videon ja se katsottiin. Ennen kuin asiaan ehdittiin perehtyä paremmin, haastehenkilö ilmoitti tehneensä lämpömittauksia lasermittarilla. Tulokset olivat näyttäneet muutaman asteen eroja sormenpäitten lämpötiloissa. Kämmen on 34 astetta, etusormi 32, keskisormi 34, nimetön 27, pikkusormi 26 ja peukalo 34. Lähellä vesiastiaa pikkusormen ihon lämpötila nousee samaksi kuin veden lämpö. Tämä merkitsee virtausta ja on luultavasti syynä veden pinnan liikkeeseen, henkilö myönsi. Ratkaisu oli hänen mukaansa yllättävä. Hän kertoi luopuneensa ajatuksesta, että jokin voimakenttä olisi ollut veden pyörimisen syynä.

Kirjoittaja Risto K. Järvinen on Skeptikko-lehden päätoimittaja.

palaa alkuun