Pääkirjoitus

Skepsis myönsi tämän vuoden Huuhaa-palkintonsa niille tahoille, jotka apteekeissa, apteekkialan järjestöissä ja järjestöjen tiedotusvälineissä edistävät homeopaattisten valmisteiden myyntiä. Asiaan reagoitiin nopeasti: neljä tuntia ennen palkinnonsaajan julkistamista STT sai tiedotteen otsikolla ”Apteekkariliitto kytketty aiheettomasti Skepsiksen Huuhaa-palkintoon”.

Tapahtuneen ”vääryyden” vuoksi Apteekkariliitto halusi tuoda esille, että homeopaattiset valmisteet ovat lääkelain mukaan lääkevalmisteita, joista osaa voidaan toimittaa vain apteekeista; jotkin valmisteista ovat sellaisia, joita potilas saa vain lääkärin reseptillä.

Liitto kertoi tiedotteessaan, että apteekkitoiminnan eettisten ohjeiden mukaan apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta huolehtien siitä, että asiakas saa riittävät tiedot valintansa tekemiseksi. ”Asiakkaan näkemykset, esimerkiksi elämänkatsomukselliset tai uskonnolliset, otetaan huomioon ja hänen vapauttaan valita vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan. Apteekkihenkilökunnalla on kuitenkin vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi.”

Totta on, että tarmokkaan lobbauksen ansiosta homeopaattiset valmisteet kuuluvat nykyisin EU-lainsäädännössä lääkelain piiriin. Siksi Lääkelaitos on saanut epäkiitollisen tehtävän rekisteröidä nämä valmisteet, joiden vaikuttavuudesta ei ole näyttöä. Silti olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä Apteekkariliitto on siitä, kuinka eettistä on myydä liiton jäsenyrityksissä vettä lääkepulloissa.

Entä mahdollistaako mihin tahansa ideologiaan vetoaminen kaiken mahdollisen ”tavaran” myymisen apteekeissa? Miten lähellä on hetki, jolloin apteekkien hyllyistä löytyy parantavalla energialla ladattuja amuletteja sairauksien hoitoon?

Apteekkariliiton lausuma apteekkihenkilökunnan vastuusta siitä, että asiakkailla on riittävät tiedot valintojensa tueksi, joutuu kummalliseen valoon, kun tiedetään määrätyissä apteekeissa toimivan farmaseutteja, joilla on takanaan myös kolmen vuoden homeopaattikoulutus. Neuvovatko tällaiset homeopaattifarmaseutit asiakasta, ettei tämän kannata ostaa lainkaan homeopaattisia valmisteita, koska ne kaikki sisältävät pelkästään vettä tai muuta vaikutuksetonta apuainetta? Kertovatko he, että kyseisessä homeopaattisessa valmisteessa ei ole jäljellä molekyyliäkään siitä laimennetusta aineesta, joka valittiin hänen oireisiinsa silkan magian perusteella ja jonka mukaan valmisteelle on annettu nimi? Ilmoittavatko he, että vaikutuksettoman valmisteen käyttö on silkkaa rahan hukkaa ja saattaa viivyttää välttämättömän, lääketieteeseen perustuvan hoidon hankkimista?

Onko asiallinen opastus näillä perusteilla edes mahdollista? Onko homeopaatin toimiminen apteekissa homeopaattisten valmisteiden myyjänä asianmukaista? Lääkäri myymässä lääkkeitä on vastoin kaikkia eettisiä sääntöjä; miksi siis homeopaatiksi kouluttautunut henkilö saa myydä apteekeissa homeopaattisia tuotteita, jotka kuuluvat lääkelain piiriin?

Risto K. Järvinen

palaa alkuun