Huuhaa-palkinto homeopatia-apteekeille

Skepsis myönsi vuoden 2006 Huuhaa-palkintonsa niille tahoille, jotka apteekeissa, apteekkialan järjestöissä ja järjestöjen tiedotusvälineissä edistävät homeopaattisten valmisteiden myyntiä ja tarjoavat niitä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi tutkimukseen perustuville lääkkeille.

Joulukuun 13. päivä Tieteiden talolla Helsingissä jaetun palkinnon perusteluissa kerrotaan, että homeopaattisten valmisteiden vaikuttavuutta ei jatkuvasta tutkimustyöstä huolimatta ole kyetty toistettavasti osoittamaan. ”Homeopaattinen taustateoria ei ole yhteensopiva nykyisen fysiikan, kemian, biologian tai lääketieteen kanssa.”

Skepsis toteaa, että vaikka Apteekkariliitto toimintaperiaatteissaan viittaa lääketieteelliseen näyttöön perustuviin hoitokäytäntöihin, ei tätä kuitenkaan sovelleta homeopaattisten valmisteiden kohdalla. ”Apteekin asiakkaan tulisi saada asiallista, tutkimustietoon perustuvaa, puolueetonta informaatiota kaikista lääkkeistä ja valmisteista.”

Erittäin positiivisena seikkana Skepsis pitää sitä, että valtaosassa Suomen apteekeista ei homeopaattisia valmisteita kuitenkaan ole myynnissä.

”Vaikka homeopatian vaikuttavuus on jäänyt osoittamatta, homeopaattiset valmisteet rinnastetaan nykyisin – kaupallisten toimijoiden tehokkaan lobbauksen ansiosta – EU-lainsäädännössä lääkeaineisiin. Suomessa Lääkelaitos on saanut epäkiitollisen tehtävän rekisteröidä nämä valmisteet, vaikkei niiden vaikuttavuudesta ole näyttöä.”

”Vaikuttamattomat hoidot saattavat vaarantaa potilasturvallisuuden toimivaksi tutkitun hoidon viivästyessä”, Skepsis muistuttaa.

Sokrates-palkinto Jan Rydmanille


Sokrates-palkittu Jan Rydman on
kirjoituksissaan usein arvostellut
tieteen nimissä esitettyjä pseudotieteellisiä
käsityksiä ja puolustanut rationaalista
ajattelua. Vasemmalla palkinnon luovuttanut
Skepsiksen puheenjohtaja Matias Aunola.

Vuoden 2006 Sokrates-palkintonsa Skepsis myönsi VTM Jan Rydmanille, joka on mm. Tieteellisten seurojen valtuuskunnan pääsihteerinä, Tieteen päivien pysyvänä pääsihteerinä ja Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittajana osallistunut erittäin monipuolisesti tiedeyhteisön toimintaan ja antanut laajan panoksen eri tieteenalojen ja julkaisujen tunnetuksi tekemiseen.

Lisäksi Rydman on omissa kirjoituksissaan usein arvostellut tieteen nimissä esitettyjä pseudotieteellisiä käsityksiä ja puolustanut rationaalista ajattelua.

– Palkinto lämmittää suuresti minua, Rydman kiitti Tieteiden talolla Skepsistä. Hän kertoi aina pyrkineensä puolustamaan rationaalista maailmankuvaa; unohtamatta silti kertoa myös tieteen epävarmoista puolista.

Ilpo V. Salmesta kunniapuheenjohtaja


Ilpo V. Salmi – Skepsiksen
ensimmäinen kunniapuheenjohtaja.

Ilpo V. Salmi oli perustamassa Skepsis ry:tä lähes 20 vuotta sitten maaliskuussa 1987. Skepsiksen synnyttämisen jälkeen hän on toiminut alalla harvinaisen aktiivisesti vastaamalla mm. lukemattomien yhdistyksen tilaisuuksien järjestämisestä, hankkimalla luennoitsijoita ja olemalla perustamassa ja tukemassa Skepsiksen paikallistoimintojen käynnistämistä ja ylläpitoa.

Salmen panos on ollut erittäin näkyvä myös yhdistyksen julkaisutoiminnassa. Skepsiksen hallituksessa Salmi on toiminut vuosina 1993–1998, joista puheenjohtajana 1995–1998.

Näistä ansioista Skepsiksen hallitus päätti kutsua Ilpo V. Salmen yhdistyksen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.

Salmen kiitospuhe oli lyhyt:
George Bernhard Shaw sai aikanaan Ranskan kunnialegioonan tunnustuksen. Sen vastaanottaessaan hän totesi: vain harvat välttyvät saamasta tällaista.

Risto K. Järvinen

palaa alkuun