Puheenjohtajan palsta

Skepsis ry 20 vuotta – katse tulevaisuuteen

Skepsis ry:n perustajat olivat kaukaa viisaita valitessaan yhdistyksellemme nimen, joka on osoittautunut sekä osuvaksi että riittävän laaja-alaiseksikin.

Vuonna 1987 aktiiviskeptikot ja tiedemaailman edustajat muodostivat yhteisen rintaman, joka vastusti silloista huuhaan markkinointia ja vaati esitettyjen väitteiden tutkimista ennen johtopäätösten tekoa. Skepsis on toiminut aktiivisesti siitä saakka ja kasvanut vähitellen nykyiseen kokoonsa.

Yhdistyksen sääntöjen mukainen alkuperäinen toiminta-ajatus lähinnä paranormaalien ilmiöiden tutkimisen edistämisestä on viime vuosina laajentunut kuin itsestään. Tässä kehityksessä mukana on ollut Skeptikko-lehti. Lehden aiheiden moninaisuus on tuottanut näkyviä tuloksia maassamme. Skeptikko ja Huuhaa-palkinto ovatkin nykyään useimmille ihmisille ainoat näkyvät todisteet yhdistyksen olemassaolosta.

Emme kuitenkaan voi jäädä polkemaan paikoillemme. Jo pitkään muutkin huuhaan lajit kuin paranormaalit ilmiöt ovat saaneet tuta kriittisen tarkastelumme voiman. Verkostomarkkinointi tai salaliittoteoriat eivät välttämättä tarvitse paranormaaleja komponentteja vedotakseen yleisöön, mutta myös niitä on voitava kyseenalaistaa yhdistyksen mandaatilla. Sama pätee erilaisiin hoitomuotoihin, terapioihin ja ihmetuotteisiin – kunhan pidämme kiinni kriittisestä ajattelusta ja asiallisista perusteluista.

Käsite järki ja tiede eli englanniksi science and reason muodostaa yhden tärkeän peruskiven Skepsis ry:n toiminnassa. Rationaalisen ja kriittisen ajattelun puolustaminen ja edistäminen ovat yhdistyksen keskeisiä haasteita nyt ja tulevaisuudessa.

Mitkä aiheet tarkkaan ottaen kuuluvat Skepsikselle? Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Asiasta on kuitenkin keskusteltava avoimesti ja luottamuksellisesti. Kutsunkin kaikki kysymyksestä kiinnostuneet esittämään mielipiteensä yhdistyksemme toiminnan prioriteeteista. Erityisen toivottavaa olisi eri alojen asiantuntijoiden osallistuminen yhdessä Skepsiksen hallituksen sekä tieteellisen neuvottelukunnan kanssa. Toivon mediaryhmän ja neuvottelukunnan merkittävää aktivoitumista, mutta nuorten ja rivijäsentenkään ääni ei saa jäädä kuulumattomiin. Jokainen voi esittää perusteltuja näkemyksiään tämän vuoden aikana esimerkiksi tässä lehdessä.

Henkilökohtaisesti toivon, että kriittinen ajattelu sekä järki ja tiede nousevat pinnalle keskustelun aikana. Nyt kun jonkinlainen esikuvamme yhdysvaltalainen CSICOP on pudottanut nimestään pois sanan paranormaali ja muuttunut CSI:ksi (Committee for Skeptical Inquiry), voinemme mekin päivittää ja yhdenmukaistaa sääntöjämme nykyhetken tilannetta vastaavimmiksi.

Tarkka keskustelu on välttämätöntä, jotta koko yhdistyksemme perusajatus ei himmenisi, mutta asteittaista avautumista tarvitaan. Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa pitää syventyä ja neuvottelukunnalle on löydyttävä oma rooli yhdistyksen toiminnassa.

Matias Aunola

palaa alkuun