”Puolimatkan luento hillitöntä stand-up -komiikkaa”

Skepsiksen sisäisessä keskustelussa on kommentoitu Puolimatkan esitelmää rankasti. Keskustelussa on esiintynyt mm. seuraavanlaisia puheenvuoroja, jotka ovat olleet tilanteeseen sidottuja mielipiteitä ja jotka eivät siis edusta kategorista seuran kantaa.

”Puolimatka perustaa ajatteluaan mm. Plantingan ja Alstonin ideoihin. Ne ovat kaikkea muuta kuin hyväksyttyjä ideoita edes uskonnonfilosofien joukossa, puhumattakaan laajemmasta hyväksynnästä. Suomessa mm. Timo Koistinen on tehnyt hyvän analyyttisen sekä kriittisen kirjan, jossa esitellään tämän ns. reformatorisen apologeettasiiven käsityksiä.”

”Minusta koko Puolimatka-show seisoo ja kaatuu sen kysymyksen perusteella, onko naturalismi muka samanlainen edellytyksetön peruskatsomus, jota ei voi asettaa kyseenalaiseksi kuten Jumalaa teistillä.”

”Miksi ontologinen naturalismi on tieteen perususkomus, jonka paikkansapitävyyttä ei ole järkevää tai mielekästä epäillä? Koska naturalismilla on näyttöjä ja todisteita, jotka perustuvat havaintoihin. Luomisopin dokumentit ovat pyhiä kirjoituksia, joiden paikkansapitävyyttä on perusteltua epäillä. Pronssikaudella alkunsa saaneet uskomukset maailmankaikkeuden synnystä eivät tuskin ole havaintoihin perustuvia, vaan puhtaan mielikuvittelun ja inhimillisen intuition tuotetta.”

”Supranaturalismi tulisi todeta huuhaaksi, jonka puolustaminen tieteen piirissä tulisi todeta tieteen etiikan vastaiseksi. Näytöt eivät puolusta supranaturalismia, vaan se on taikauskon hienompi nimi.”

”Se, että kutsutaan jotakuta ’naturalistiksi’, on suppea leima (jota sitten aiotaan myöhemmin käyttää olkinukkena). Luontoa voi tarkkailla avoimin mielin mitä moninaisimmista lähtökohdista ja maailmankuvista käsin. Tiedelehdissä ei kysellä maailmankuvaasi, vaan katsotaan, mitä olet havainnut.”

”Juttelin hetken aikaa jatkoilla kustantajan kahden edustajan kanssa. He olivat niin oman ajattelunsa vankeja, etteivät ymmärtäneet tilaisuuden kahta ensimmäistä murskaavaa kritiikkipuheenvuoroa lainkaan kritiikiksi, semminkin kun Puolimatka loppupuheenvuorossaan niin rauhoittavasti vakuutti. He ehkä tajuaisivat kritiikin kritiikiksi, mikäli siinä vilisisi sanoja ’virhe, valhe, väärennös’, mutta tällaista ei yleensä akateemisessa tyylissä hyväksytä.”

”Jälkeenpäin kapakassa käydyssä keskustelussa he ihmettelivät, miten ihmeessä me voimme rinnastaa heidät amerikkalaisiin kreationisteihin, nythän puhutaan tieteenfilosofiasta. Heidän kuulemansa kritiikin lopputulos oli varsin turha: kukaan kreationisti ei varmasti edes kyseenalaistanut peruspremissejään.”

”Huolestuttavinta on se, miten Puolimatka professorin toimessaan opettaa tulevia opettajia, ei niinkään se, mitä hän touhuaa julkisuudessa akateemisen maailman ulkopuolella.”

”Puolimatkalle annettu tunti olisi pitänyt puolittaa 30 minuuttiin. Jos paikalle värvätyt helluntaiset olisivat päässeet toivomuksensa mukaan puoliajalla kahvittelemaan ja seremoniat olisivat olleet pitemmät, niin kommentaattorit eivät olisi ehtineet sanomaan mitään.”

”Olisiko sittenkin parasta palata sille linjalle, että kategorisesti kieltäydytään näistä yhteisesiintymisistä? Oikeat tieteentekijät eivät saa niissä sanomaansa perille. Uskonnollisessa ajattelussa on suodatin: siinä otetaan vastaan uskolle sopiva, mutta suodatetaan sille sopimaton pois. Opponenteista tulee tällöin vain rekvisiittaa propagandaluonteisille tilaisuuksille.”

”Yhteistilaisuuksia suositan jatkossa pääsääntöisesti välttämään, koska tilaisuus käännettiin peilikuvakseen. Tämä ei sulje pois yhteisiä tilaisuuksia, jos asetelma on se, että heitä voi tentata.”

”Puolimatka-sitaatteja katsoessa kyseessä näyttää olevan loputon, joka suuntaan venyvä verbaalipyörittely, jolla on sekä heikko faktapohja ja etiikka että lähes täydellinen kytkentöjen puute itse konkreettiseen asiaan, eli mitä eliökunnan historiassa on oikeasti tapahtunut ja millä perusteella. Hän olisi tervetullut havainnoimaan tai kyseenalaistamaan minkä tahansa yksityiskohdan, mutta varoo kontaktia käytäntöön, joka olisi hänelle ilmeinen riski.”

”Tämä luento oli aivan hillitöntä stand up -komiikkaa, hulvatonta sanamagiaa ja retorista kikkailua; en pysynyt laskuissa geneettisten virhepäätelmien ja non sequiturien kanssa (argumentaatiovirhe, joka ei ole johdettavissa esitetyistä alkuoletuksista, vaan on seurausta loogisesta virheestä).”

”Puolimatkan, Leisolan ja eräiden muiden vastaavien tahojen suhteen olen kyllä itsekin aika skeptinen: joko he manipuloivat tietoisesti tai sitten heillä on sellaisia psykologisperäisiä pidäkkeitä, jotka vääristävät kaikki heidän tarkastelutapansa. Mainittu tilaisuus tuntui olevan Puolimatkan puolelta pitkälle omille joukoille puhumista eikä dialogiin pyrkimistä.”

”Huomatkaa strategiset vyön alle iskemiset: He vetoavat professorin statukseen, jolla nostetaan hänet ylimmäiseksi asiantuntijaksi yli vähemmän tieteellisesti pätevöityneiden. Hyökkäys on paras puolustus: he syyttävät vastapuolta luopumisesta ’tieteellisen keskustelun periaatteista’, kun Puolimatka itse ei ole niitä koskaan noudattanut. He sanovat, että ’ateistit ovat joutuneet älyllisesti puolustuskannalle’, mikä on jälleen päinvastaista tosiasioille.”

”Apologetiikka-wikin mukaan kommenttipuheenvuorojen käyttäjät eivät yrittäneetkään väittää, että professori Puolimatkan esitys olisi sisältänyt asiavirheitä, saati perustella, että hänen teoksensa olisivat ’huuhaata’. Kritiikkiä tuli kuulemma lähinnä siitä, että esityksessä oli käsitelty niin monia asioita tai että toisaalta ei ollut käsitelty vielä useampia asioita tai että kommentoija ei ollut ymmärtänyt käsiteltyjen asioiden keskinäisyhteyksiä. Mitä propagandaa! Tässä nähdään, miksi maailmalla monet ovat oppineet varovaisiksi näiden porukoiden ja julkisten väittelyiden suhteen, mm. Dawkins. Nämä ihmiset ovat erittäin taitavia kääntämään tilaisuudet jälkikäteen voitokseen. Heidän kanssaan väittely johtaa siihen, kuten Dawkins toteaa, että he katsovat heidän väitteensä otetun vakavasti.”

palaa alkuun