Warm reading

(engl. warm reading). Warm readingilla eli ”lämpimällä lukemisella” tarkoitetaan menetelmää, jolla psyykikko yrittää tuottaa johonkin henkilöön liittyvää tietoa luottamalla omaan ihmistuntemukseensa. Ihmistuntemusta voi kehittää esimerkiksi tekemällä havaintoja ja perehtymällä ihmistä käsittelevään kirjallisuuteen, erityisesti erilaisiin tilastoihin. Tilastoista voidaan esimerkiksi nähdä yleisimmät kuolinsyyt. Tämän jälkeen psyykikko voikin mennä yleisön eteen, ja hieroa esimerkiksi rintaansa todeten: ”Kun katson sinua, tunnen kipua tässä kohtaa. Tarkoittaako se sinulle mitään?” ”Isäni kuoli seitsemän vuotta sitten sydäninfarktiin.” Kuinka monelle länsimaisissa ylensyöntikulttuureissa elävälle henkilölle sydämen alueen kipu ei tarkoittaisi mitään, omakohtaisesti tai läheisten kautta? Tällaisen ihmistuntemuksen yhdistäminen cold ja hot readingiin luo menestyksekkään kokonaisuuden.

Warm readingista on kyse myös silloin, kun meedioinnissa hyödynnetään ihmisten taipumusta kantaa mukanaan edesmenneeseen läheiseen liittyvää korua tai muuta esinettä: Kun psyykikko saa selville, että naisen poika on kuollut, ja näkee äidin kaulassa A-kirjainta esittävän korun, niin ei kestäne kauaakaan, kun hän jo kysyy: ”Oliko poikasi nimi Antti tai Aleksi?” Vaikka äiti sanoisi Aapo, niin ”osuman” makua siinä silti olisi.

Katso: Cold reading; Hot reading.

Kirjallisuutta: Selin 1999b; Shermer 1998b.

alkuun palaa