Skepsis ry on myöntänyt 2016 Huuhaa-palkinnon

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansanopiston koulutustarjonnalle

selvästi pseudotieteellisten kurssien sisällyttämisestä ohjelmistoonsa

Vuonna 2016 koulutus on ollut näkyvästi esillä mediassa. Skepsis ry pitää tärkeänä, että ihmisillä on monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautua. Koulutuksen on kuitenkin perustuttava tieteellisesti pätevään tietoon, eikä sen tasoa tulisi madaltaa näennäistieteellisillä ja ihmisten todellisuudentajua hämärtävillä opeilla.

Kansanopiston kurssitarjonnasta löytyy muun muassa reiki-diplomihoitajaksi kouluttautumista, Horstmann-tekniikan peruskurssi, homeopaattista ensiapua sekä kiinalaisen lääketieteen perusteita.

Koulutusyhtymän kansanopisto tarjoaa myös kurssia ”Koululääketieteen perusteet”. Skepsis ry katsoo koko termin ”koululääketiede” käytön turhaksi sekä harhaanjohtavaksi, koska tieteelliseltä kannalta on olemassa vain eri asteisesti toimivia tai vielä tieteellisesti tutkimattomia hoitomuotoja.

Palkinnolla Skepsis ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota koulutukseen, jota Suomessa tarjotaan. Asianmukaisten koulutuslaitosten ei tulisi antaa minkäänlaista alustaa pseudotieteen levittämiselle.

Skepsis ry:n hallitus 7.12.2016
Otto J. Mäkelä, puheenjohtaja
Tiina Raevaara, varapuheenjohtaja
Paula Heinonen, sihteeri
Toni Heikkinen, rahastonhoitaja
Hallituksen jäsenet:
Ville Aarnikko, Denis Galkin, Juha Leinivaara, Heikki Nevala, Timo Tontti