Mikä Skepsis on?

Skepsis ry on suomalaisten skeptikkojen vuonna 1987 perustama tieteellinen yhdistys

Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

Skepsiksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on:

  • Edistää kriittistä ajattelua, tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta.
  • Edistää kiisteltyjen tai erityisen poikkeuksellisten väitteiden tieteellistä tarkastelua.
  • Edistää keskustelua tieteelliseen maailmankuvaan liittyvistä tärkeistä aiheista.
  • Ylläpitää tällaisesta toiminnasta kiinnostuneiden ihmisten verkostoa, järjestää kokouksia ja keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa.

Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton tieteellinen ja valistuksellinen järjestö.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hakemuksesta yhdistyksen jäseneksi yksityishenkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät edellämainitut yhdistyksen periaatteet.

Käytännön toiminta

Skepsis ry toimii yhteistyössä CSI:in (Committee for Skeptical Inquiry) ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa. Yhdistys on ECSO:n (European Skeptics) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestö.

Yhdistyksen toiminnan painopiste on ollut paljolti valistuksessa ja tiedotuksessa. Skepsis julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Skeptikko-lehteä ja järjestää kuukausittain yleisölle avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia. Skepsis on lisäksi julkaissut kolme paranormaaleja ilmiöitä käsittelevää kirjaa, joista yksi on käännetty viroksi.

Yhdistyksen tunnetuin toimintamuoto lienee sen vuosittain jakamat Huuhaa- ja Sokrates palkinnot. Huuhaa-palkintoa alettiin jakaa vuodesta 1989 lähtien yhteisöille, jotka ovat toiminnallaan olleet edesauttamassa pseudotieteellisten uskomusten leviämistä. Ensimmäisen Huuhaa-palkinnon sai WSOY ”pitkällisestä ja ansiokkaasta toiminnastaan valetieteellisen kirjallisuuden kustantamisen ja levittämisen alueella”. Vuonna 1995 Skepsiksen hallitus päätti perustaa Huuhaa-palkinnon rinnalle Sokrates-palkinnon, jolla se haluaa kannustaa kriittiseen ajatteluun tähtäävää kasvatustyötä.

Skepsis ry on myös jo usean vuoden ajan tarjonnut haastetta paranormaaleja kykyjä omaaville henkilöille. Yhdistys on luvannut maksaa 10 000€ sille, joka valvotuissa olosuhteissa tuottaa paranormaalin ilmiön. Vuoden 1996 joulukuusta lähtien on haastesumma voitu maksaa myös humanoidistipendinä sille humanoidille, joka itse noutaa stipendin ja antaa samalla DNA (tai vastaavan) -näytteen.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä (v. 2016) noin 1800 jäsentä ja määrä kasvaa tasaisesti. Valtaosa jäsenhakemuksista jätetään nykyään www-sivujen kautta. Tätä tietä on tullut paljon etenkin nuoria jäseniä.

Teemme mielellämme myös kouluvierailuja voimavarojemme mukaan. Ottakaa asiassa yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat vuoden 2011 toimintakertomuksesta sekä Skeptikko-lehdistä.

In English - På Svenska