Laki

(engl. law). Lailla tarkoitetaan toistuvasti havaittavaa ilmiötä. Se on siis ilmiön kuvaus, ei sen selitys. Lain selittämiseen tarvitaan teoriaa.

Katso: Hypoteesi; Malli; Teoria.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1997a.

alkuun palaa