Teoria

(engl. theory). Teoria koostuu joukosta väitteitä, jotka voidaan ilmaista kielellisesti. Sen tarkoituksena on selittää havaittuja ilmiöitä, sekä ennustaa uusia testattavien hypoteesien muodossa. Mitä enemmän teoria pystyy selittämään ja ennustamaan pienimmällä mahdollisella määrällä väitteitä, sitä pätevämpänä sitä voidaan pitää. Charles Darwinin evoluutioteoria on esimerkki teoriasta, joka yksinkertaisuudestaan huolimatta auttaa ymmärtämään ja ennustamaan biologisia ilmiöitä.

Katso: Empiirinen tutkimus; Hypoteesi; Laki; Malli; Occamin partaveitsi; Paradigma.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1997a.

alkuun palaa