Malli

(engl. model). Mallilla tarkoitetaan epätäydellistä ja yksinkertaistettua kuvausta jostakin objektista tai järjestelmästä. Joskus myös teorioista käytetään nimitystä malli, mutta toisin kuin teoriat, mallit eivät aina ole kielellisiä eikä niiden edes oleteta kuvaavan kohdettaan yhtä tarkasti kuin teorioiden.

Mallit voidaan ryhmitellä esittäviin, teoreettisiin ja kuvitteellisiin mallehin. Esittävät mallit kuvaavat kohdettaan tai sen toimintaa fysikaalisesti. Esimerkiksi insinöörien käyttämät prototyyppiset pienoismallit ovat esittäviä malleja. Teoreettiset mallit ovat puolestaan yksinkertaistettuja kielellisiä tai kuvallisia esityksiä objekteista tai järjestelmistä. Bohrin atomimalli, kartat ja tietokoneiden toimintaa esittelevät kuvalliset esitykset ovat teoreettisia malleja. Jos teoreettinen malli esitetään matemaattisia yhtälöitä hyödyntäen, kyseessä on matemaattinen malli. Kuvitteellisten mallien ominaisuudet ovat samanlaisia kuin teoreettistenkin mallien, mutta niiden esittäjä ei usko niiden edustavan missään määrin todellista kohdetta. Esimerkiksi filosofiset ajatuskokeet ovat kuvitteellisia malleja.

Katso: Hypoteesi; Laki; Teoria.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1997a.

alkuun palaa