Skeptikko-lehti 2000

Skeptikko on Skepsis ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Tästä verkkoversiosta löydät lehtien sisällysluettelon, yksittäisiä artikkeleita html-muodossa sekä kokonaiset lehdet pdf-muodossa.

44, 1/2000 kansi Skeptikko 44, 1/2000

45, 2/2000 kansi Skeptikko 45, 2/2000

46, 3/2000 kansi Skeptikko 46, 3/2000

47, 4/2000 kansi Skeptikko 47, 4/2000

Kaikkien artikkelien © Copyright 2000 Skeptikko-lehti ja kirjoittaja.
Kirjoitukset vapaasti siteerattavissa ja levitettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin, lähteeksi mainittava kirjoittajan lisäksi Skeptikko-lehti numeroineen.

1999 2001